ผลสอบโอเน็ต

 

คะแนนโอเน็ต ป.6-ม.3 ปี 53 ชี้ชัดเด็กไทยยังด้อยคุณภาพการศึกษาน่าตกใจ ภาพรวมเฉลี่ยมีเพียงวิชาสุขศึกษาเท่านั้นที่ได้คะแนนเกิน 50 นอกจากนั้นที่เหลือได้ไม่ถึงกึ่งหนึ่ง ป.6 สุดหดหู่ ภาษาอังกฤษได้ 0 คะแนน กว่า 1.4 แสนคน ภาษาไทยกว่า 2 พันคนไม่มีคะแนน ส่วน ม.3 ภาษาอังกฤษกับศิลปะได้ 0 คะแนนพอๆ กัน วิชาละ 6-7 หมื่นคน
รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยว่า สทศ.ประกาศผลสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (โอเน็ต) ชั้น ป.6 และ ม.3 ไปเรียบร้อยแล้วนั้น นักเรียนที่ต้องการดูกระดาษคำตอบโอเน็ตให้ยื่นคำร้องได้ 2 ช่องทาง คือ ยื่นด้วยตนเองที่ สทศ. หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 21-23 มี.ค. โดยสามารถดูรายละเอียดการยื่นคำร้องที่เว็บไซด์ สทศ.www.niets.or.th
ผอ.สทศ.กล่าวว่า สำหรับผลคะแนนสอบโอเน็ตของนักเรียน ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2553 นั้น ซึ่งใช้ข้อสอบแบบโอเน็ตฉบับสั้นซึ่งสะท้อนคุณภาพได้ส่วนหนึ่ง และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ต้องการให้ สทศ.วิเคราะห์การสอบ ซึ่ง สทศ.จะดำเนินการต่อไป ทั้งนี้พบว่าคะแนนเฉลี่ยในการสอบโอเน็ตวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 ปีนี้ได้ค่อนข้างต่ำ ชั้น ป.6 เฉลี่ย 20.99 คะแนน ส่วน ม.3 เฉลี่ย 16.19 คะแนน
ผลคะแนนโอเน็ตที่ สทศ.แจ้งทางเว็บไซต์ในเบื้องต้นพบว่า คะแนน ป.6 วิชาภาษาไทย มีเด็กได้ 0 คะแนน จำนวน 2,263 คน คะแนน 90.01-100.00 มี 24 คน, สังคมศึกษา 0 คะแนน มี 2,363 คน 90.01-100.00 มี 2,912 คน, ภาษาอังกฤษ 0 คะแนนมี 140,790 คน 90.01-100.00 มี 7,038 คน, คณิตศาสตร์ 0 คะแนน มี 1,858 คน 90.01-100.00 มี 1,308 คน, วิทยาศาสตร์ 0 คะแนน มี 2,643 คน 90.01-100.00 มี 1,602 คน, สุขศึกษา 0 คะแนน มี 1,149 คน 90.01-100.00 มี 557 คน, ศิลปะ 0 คะแนน มี 40,328 คน 90.01-100.00 มี 14,454 คน, การงาน 0 คะแนน มี 5,375 คน 90.01-100.00 มี 1,550 คน
ส่วนคะแนนเฉลี่ยจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ป.6 พบว่า ภาษาไทย 31.22 คะแนน, สังคมศึกษา 47.07, ภาษาอังกฤษ 20.99, คณิตศาสตร์ 34.85, วิทยาศาสตร์ 41.56, สุขศึกษา 54.31, ศิลปะ 41.10, การงาน 52.52
ส่วนช่วงคะแนนวิชาต่างๆ ของนักเรียน ม.3 มีดังนี้ ภาษาไทย 0 คะแนน มี 505 คน 90.01-100.00 มี 41 คน, สังคมศึกษา 0 คะแนน 2,129 คน 90.01-100.00 มี 741 คน, ภาษาอังกฤษ 0 คะแนน มี 68,180 คน 90.01-100.00 มี 2,126 คน, คณิตศาสตร์ 0 คะแนน มี 4,031 คน 90.01-100.00 มี 980 คน, วิทยาศาสตร์ 0 คะแนน มี 5,402 คน 90.01-100.00 มี 612 คน, สุขศึกษา 0 คะแนน มี 522 คน 90.01-100.00 มี 52,985 คน, ศิลปะ 0 คะแนน มี 74,337 คน 90.01-100.00 มี 153 คน, การงาน 0 คะแนน มี 12,321 คน 90.01-100.00 มี 816 คน
ส่วนคะแนนเฉลี่ยโอเน็ต ม.3 มีดังนี้ ภาษาไทยเฉลี่ย 42.80, สังคมศึกษา 40.85, ภาษาอังกฤษ 16.19, คณิตศาสตร์ 24.18, วิทยาศาสตร์ 29.17, สุขศึกษา 71.97, ศิลปะ 28.48, การงาน 47.07

Advertisements

About enpt2

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต2 ที่ว่าการอำเภอนครชัยศรี ตำบลนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
This entry was posted in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s