การออกแบบการเรียนรู้ที่อิงมาตรฐาน คณิตศาสตร์ สพปนฐ.๒

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                     สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                     มาตรฐาน  ค. 1.4

ชื่อ  นางเครือวัลย์   คุณานุศาสน์             โรงเรียนบ้านไผ่คอกวัว                              เลขที่  140

ตัวชี้วัด                                                                                                                                                      

1.   ใช้สมบัติการสลับที่   สมบัติการเปลี่ยนหมู่   และสมบัติการแจกแจงในการคิดคำนวณ       

2.   หา  ห.ร.ม   และ  ค.ร.น   ของจำนวนนับ   

ทักษะการคิด                                  

 1. การใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการนำเสนอผลงานได้

     ถูกต้องชัดเจน                                                                                        

 2. การเชื่อมโยงความรู้ต่างๆในคณิตศาสตร์

ภาระงานชิ้นงาน

                แบบฝึกหัด   ( การสลับที่ของการบวกและการคูณ )

จงหาคำตอบ

     1.  285  +    =  274  +  285                             2.  1,111  +  666  =  666  +                 

     3.   456  +    =  407  +                               4.   + 698  =   + 174

     5.   49  × 72  =  72 ×                                      6.   × 123  =  450 ×

     7.  4,343 × 2,121  =  2,121 ×                          8.   × 619  =   × 19

 

 แนวทางหาคำตอบ  

 การหาคำตอบทำได้โดย ใช้คุณสมบัติของการสลับที่ของการบวก และสมบัติการสลับที่ของการคูณ คือ จำนวนสองจำนวนที่นำมาบวกกันหรือคูณกัน สามารถสลับที่กันได้โดยที่ผลบวก และผลคูณนั้นยังคงเดิม  เช่น    49  × 72  =  72 ×  49     ,   285  +   274   =  274  +  285                             

 แบบฝึกหัด   ( การเปลี่ยนหมู่ของการบวกและการคูณ )

จงหาคำตอบ

     1.  678  + 555  + 455 =  678  +    =                  

     2.   78  +  87 + 22  =     +  87  =  

     3.   804  × 25 × 4  =   ×    =   

     4.  8×  25 × 6  =    ×    =  

 

 

แนวทางการหาคำตอบ  

                การหาคำตอบจากแบบฝึกหัด พิจารณาโดยใช้คุณสมบัติการเปลี่ยนหมู่ของการบวกคือ  จำนวนสามจำนวนที่นำมารวมกัน หรือบวกจำนวนที่สองกับจำนวนที่สามก่อน  แล้วจึงบวกกับจำนวนที่เหลือ  ผลบวกย่อมเท่ากัน  เช่น

1,000

1,678

                678 + 555 +  445   =  678  +   =   

                จะได้  678  +  555  + 445   =  678  +                        =  

แบบฝึกหัด   (การแจกแจง)

จงหาคำตอบ

     1.  79 × 26        

     2.   54  ×  15

     3.  82  × 34

     4.  25×  67

     5.  56 × 19

     6.  46 ×  95

 

 

 แนวทางการหาคำตอบ    

                ใช้สมบัติการแจกแจง คือ การคูณจำนวนที่หนึ่งกับผลบวกของจำนวนที่สองและจำนวนที่สาม   จะได้ผลลัพธ์เท่ากัน  ผลคูณของจำนวนที่หนึ่งกับจำนวนที่สองบวกกับผลคูณของจำนวนที่หนึ่งกับจำนวนที่สาม  เช่น       36  ×  14

                วิธีทำ      36  ×  14        =    36  ×   ( 10  + 4 )

                                                   =    ( 36  × 10 ) +  ( 36  × 4 )

                                                   =  360  +  144

                                                   =  504

               ตอบ     ๕๐๔

หรือ

                          36  ×  14        =    (30  + 6  )   ×  14   

                                                   =    ( 30  × 14 ) +  ( 6  ×14 )

                                                   =  420  +  84

                                                   =  504

 

Advertisements

About enpt2

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต2 ที่ว่าการอำเภอนครชัยศรี ตำบลนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s